หน้าแรก >

PVC COMPOUND

ผลิตภัณฑ์

PVC COMPOUND

PVC plastic caused by PVC resin added to the additive into the appropriate proportion in order to be able to lead Easy to mold And also improving various features For better, such as color, strength, flexibility, clarity, impact resistance, heat resistance and so on to suit the usage and the needs of users

For more details
Vinyltec Industrial Co., Ltd.

Call 0-2703-6708 Ext.9

SOFT PVC

SOFT PVC เป็นพลาสติกที่มีความอ่อนนิ่มในตัว มีความยืดหยุ่นสูง ทนกรดด่างของสารเคมีกัดกร่อนได้ดี สามารถนำไปใช้างานได้หลากหลายตามความต้องการ เช่น กลุ่มงาน ออโตโมทีฟ อิเล็กทรอนิก เมดิคอล สายเคเบิ้ล สายไฟ และกลุ่มงานทั่วไป อาทิเช่น ท่อ สายยาง ร้องเท้า เป็นต้น

For more details
Vinyltec Industry Co., Ltd.

Call 0-2703-6708 Ext.9

SOFT PVC

Vinyltec Industry Co., Ltd.

609 Moo 6, Praksa, Muang Samutprakarn, Samutprakarn 10280

Telephone: 0-2703-6708 Ext. 9 | Fax 0-2703-6338 | sales@vic.co.th

 For more information call 082-782-3802

Vinyltec Industry Co., Ltd. 609 Moo 6, Praksa, Muang Samutprakarn, Samutprakarn 10280

©2019 by Vinyltec Industry.