หน้าแรก >

Furniture

Application/กลุ่มสินค้า

Furniture | เฟอร์นิเจอร์

PVC compound for edge band with high impact strength, smooth surface whilst being light weight

For more details
Viniltech Industrial Co., Ltd.

Call 0-2703-6708 Ext.9

Furniture / เฟอร์นิเจอร์

 Vinyltec Industry Co., Ltd.

609 Moo 6, Praksa, Muang Samutprakarn, Samutprakarn 10280

Telephone: 0-2703-6708 Ext. 9 | Fax 0-2703-6338 | sales@vic.co.th

 For more information call 082-782-3802

Vinyltec Industry Co., Ltd. 609 Moo 6, Praksa, Muang Samutprakarn, Samutprakarn 10280

©2019 by Vinyltec Industry.