หน้าแรก >

PVC COMPOUND

ผลิตภัณฑ์

PVC COMPOUND

PVC plastic caused by PVC resin added to the additive into the appropriate proportion in order to be able to lead Easy to mold And also improving various features For better, such as color, strength, flexibility, clarity, impact resistance, heat resistance and so on to suit the usage and the needs of users

PVC COMPOUND

พีวีซี คอมพาวนด์ คือ พลาสติกพีวีซีที่ เกิดจากการนำ พีวีซีเรซิน (PVC Resin) มาเติมสารเติมแต่ง (Additive) เข้าไปในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถนำ ไปขึ้นรูปได้ง่าย และยังเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติต่างๆ ให้ดีขึ้นด้วย เช่น สี, ความแข็งแรง, ความยืดหยุ่น, ความใส, การทนแรงกระแทก, การทนความร้อน และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและความต้องการของผู้ใช้

         พีวีซี คอมพาวนด์ เป็นวัสดุที่มีความเหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์หลายประเภท โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ

- PVC นิ่ม (PVC soft) อาทิเช่น สายยางสายน้ำเกลือ

- PVC แข็ง (PVC Rigid) อาทิเช่น ขวด ฟิล์ม

หรืองานเฉพาะอื่น ๆ เป็นต้น

For more details
Vinyltec Industry Co., Ltd.

Call 0-2703-6708 Ext.9

PVC COMPOUND

Vinyltec Industry Co., Ltd.

609 Moo 6, Praksa, Muang Samutprakarn, Samutprakarn 10280

Telephone: 0-2703-6708 Ext. 9 | Fax 0-2703-6338 | sales@vic.co.th

 For more information call 082-782-3802

Vinyltec Industry Co., Ltd. 609 Moo 6, Praksa, Muang Samutprakarn, Samutprakarn 10280

©2019 by Vinyltec Industry.